3 dana/ 2 noćenja - individualno

Važenje ponude: Januar - Mart 2019.

Prevoz mini busom sa kućne adrese do/od hotela

"/>

Budimpešta minibusom od kuće do hotela

:  
Destinacija:Budimpešta, januar - mart 2019.
Prodajna cena115,00€

3 dana/ 2 noćenja - individualno

Važenje ponude: Januar - Mart 2019.

Prevoz mini busom sa kućne adrese do/od hotela

svi partneri