5 dana - 4 noći

Polarana svetlost, (Aurora Borealis) je jedna od najveličanstvenijih prirodnih pojava. Vodimo vas na sever Kolskog Poluostva, u Murmnask gde se polarna svetlost može videti i do 200 puta godišnje. I najveći deo poluostrva se nalazi u iznad Polarnog kruga, u toku zime u ovom delu pada polarna noć. Očaravajuća Svetlost koja se može videti je najčeše bledozelena, a nekada se prelivaju crvene i ljubičaste boje.

 

Mogućnost spajanja sa Vikend turom iz Sankt Peterburga

"/>

LOV NA AURORU

:  
Destinacija:LOV NA AURORU
Prodajna cena570,00€

5 dana - 4 noći

Polarana svetlost, (Aurora Borealis) je jedna od najveličanstvenijih prirodnih pojava. Vodimo vas na sever Kolskog Poluostva, u Murmnask gde se polarna svetlost može videti i do 200 puta godišnje. I najveći deo poluostrva se nalazi u iznad Polarnog kruga, u toku zime u ovom delu pada polarna noć. Očaravajuća Svetlost koja se može videti je najčeše bledozelena, a nekada se prelivaju crvene i ljubičaste boje.

 

Mogućnost spajanja sa Vikend turom iz Sankt Peterburga

svi partneri