Međunarodni Multidisciplinarni Kongres o bolestima koje izaziva HPV

: 10 
Naziv destinacije:Mesto održavanja -Lisabon, Portugal Datum: 02-05.12.2018.
Međunarodni Multidisciplinarni Kongres o bolestima koje izaziva HPV Mesto održavanja -Lisabon, Portugal Datum: 02-05.12.2018. Kongres EUROGIN-a održava se u Lisabonu po drugi put, nakon pozitivnog iskustva u 2011. godini. U oblast bolesti povezanih sa HPV-om, medicinsko i naučno okruženje u Portugalu su vrlo produktivne i pogodne za napredak i obnovu, zasnovane na aktivnim i dinamičnim istraživanjima; uz podršku motivisanih lokalnih medicinskih i profesionalnih organizacija. Za prijave i rezervacije obratite se na: e mail: glob@metropoliten.com tel: 011/2430-852 , 2431-156 International Multidisciplinary Congress on HPV Related Diseases FROM CONTROL TO ELIMINATION OF HPV INDUCTED CANCERS