1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Mikonos Potrebna dokumenta za venčanje

Dokumenta koja je neophodno pripremiti pre venčanja na Mikonosu su:

 • izvod iz matične knjige rodjenih (krštenica) - medjunarodna
 • potvrda o „slobodi“ - potvrda kojom se jemči da osoba nije već u braku u trenutku venčanja. Važno je znati da je ttrajnost dokumenta 3 meseca i da ukoliko je dokumenat stariji od navedenog perioda, venčanje neće mogi biti održano, već se mora obezbediti validan dokumenat
 • pasoš skeniran u boji
 • u slučaju da je jedna od strana imala prethodno brak, potrebno je dostaviti potvrdu o razvodu braka
 • u slučaju da je jedna od strana udovac/udovica, potrebno je dostaviti izvod iz matične kjnige umrlih kao dokaz o prestanku važenja braka
 • u boji skenirani pasoši svedoka na venčanju (kumova, ukoliko mladenci putuju sa njima)
 1. sva dokumenta je potrebno dostaviti prevedena na grčki jezik i overena pečatom Apostila
 2. dokumenta je potrebno skenirati u boji ili ih lično dostaviti agenciji, najkasnije 35 dana pre željenog datuma venčanja
 3. prevodi i overa dokumenata se može uraditi u konzulatu Grčke u Beogradu ili Nišu
 4. na put je neophodno poneti sva originalna dokumenta! Za odredjena dokumenta je dozvoljeno poneti zvanično overene kopije.
 5. podrazumeva se da navedena doumenta treba da prilože i nevesta i mladoženja

Pored navedenih dokumenata, lokalni matični ured ima pravo da zatraži i dodatna dokumenta, bez posebnih pojašnjenja razloga.

Klijenti koji ima crvene biometrijske pasoše ne moraju obezbedjivati vizu za Grčku.

Klijenti sa plavim pasošima su u obaveszi da samostalno obezbede vizu, uz asistenciju agencije (hotel i servis voucher-i, putno osiguranje, avio ili autobuske karte).

Organizator putovanja:
„GLOB METROPOLITEN TOURS-LUFTHANSA CITY CENTER’’
zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza, deviznog kursa i slično promeni cenu aranžmana za odgovrajući iznos.
Ovaj program je u skladu sa opštim uslovima putovanja agencije GLOB METROPOLITEN TOURS-LUFTHANSA CITY CENTER uskladjeni sa YUTA standardima.
ZA SVA POTREBNA OBAVEŠTENJA IZVOLITE SE OBRATITI NA ADRESU:
’’GLOB METROPOLITEN TOURS-LUFTHANSA CITY CENTER’’
Beograd, Makenzijeva 26, tel/fax: 2430- 852, 2430- 899
e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
www.metropoliten.com
www.travelserbiabelgrade.com
’GLOB METROPOLITEN TOURS-LUFTHANSA CITY CENTER’’
Beograd, original, 11.02.2011.n.j. Licenca OTP 133/10 od 05.02.2010.

Venčanja

DESTINACIJE