‚‚Jelen Salaš‚‚ Palić

:  
Destinacija:Jelen Salas, Palic

Udaljen svega 1 km od Palićkog jezera, okružen šumom i ravnicom, nalazi se restoran domaće kuhinje i prenoćište „Jelen salaš”, koji se prostire na površini od 8000 kvadratnih metara, sa ukupno 8 zasebnih objekata

Opis

 

 

svi partneri